Reklamace

Doporučený postup reklamace

Jsme si vědomi, že řešení reklamace bývá pro každého zákazníka nepříjemná záležitost, a proto se snažíme samotný proces reklamace co nejvíce zkrátit a zjednodušit. Při řešení každé reklamace přistupujeme individuálně ke každému zákazníkovi a snažíme se o maximální vstřícnost dle našich možností.

Postup uplatnění reklamace:

  1. O reklamaci nás informujte prostřednictvím emailu na adresu obchod@spukem.cz

  2. Stáhněte si reklamační protokol z odkazu zde. Reklamační protokol vyplňte a závadu popište co nejpodrobněji. Pokud nelze závadu ideálně popsat, můžete doplnit jednoduchým náčrtem.

  3. Do protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že reklamace bude neodstranitelná a totožné zboží s reklamovaným již nebude dostupné

  4. Vyplněný protokol prosím vytiskněte a podepište

  5. Protokol vložte do krabice, která bude obsahovat reklamované zboží

  6. Do této zásilky přiložte i kopii daňového dokladu / faktury k reklamovanému zboží

  7. Zboží vždy odesílejte na adresu:

Spukem s.r.o., Studentská 614/3, 737 01 Český Těšín

Kontaktní telefon:+420 737 607 541

 

Zásilky, které budou na naši adresu doručeny bez vysvětlení, mohou být vráceny.

 

Každá reklamace bude odborně posouzena. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce nebo oprávněná osoba. V případě oprávněnosti reklamace bude kupujícímu / reklamujícímu opraveno reklamované zboží, zasláno nové zboží nebo vrácena kupní cena. V tomto případě má kupující i nárok na úhradu vzniklých nákladů v souvislosti s reklamací v přiměřené výši (poštovné).

 

Reklamační řád - Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých produktů. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Tato lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

 

Minimální záruční lhůta

Minimální záruční zákonná lhůta je 24 měsíců. Pokud se na produkt vztahuje prodloužená záruční lhůta, je tato skutečnost uvedena na faktuře nebo dodacím listě.

 

Podmínky záruky

Kupujícím je doporučeno prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. V případě poškození obdrženého produktu se vyhotoví záznam o této skutečnosti a následně je prodávající povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu, případně poskytnout nový, bezvadný produkt. Na pozdější reklamace mechanického poškození produktu způsobeného při přepravě nebude brán zřetel.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady produktu, bude toto vyměněno za stejný, bezvadný kus, případně bude vrácena kupní cena v celé výši.


Spukem.cz využívá pro správu webové stránky soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod webu nezbytné, některé z nich nám pomáhají vylepšit váš uživatelský zážitek. Soubory cookies si můžete přizpůsobit podle sebe.

Více o GDPR

 

SOUHLASÍM
Přizpůsobit nastavení